ga('set', 'anonymizeIp', 1);
X

Indian tourists

விரைவில் இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கை செல்ல விசா தேவையில்லை..!

இந்தியா, சீனா உட்படக் குறிப்பிட்ட சில நாடுகளுக்கு இலங்கைக்குச் சுற்றுலா பயணிகளாக வந்து செல்ல விசா தேவையில்லை என்ற முறை விரைவில் அமலுக்கு வரும் இலங்கையின் சுற்றுலா…

This website uses cookies.